Til Vores kunder, hovedsageligt i Århus – Horsens området, søger vi en forvalter

Forvalteren har det direkte ansvar for den daglige drift af ejendommene. Herunder at vedligeholdelsesniveauet lever op til det aftalte, samt at økonomiske dispositioner sker indenfor aftalte rammer.