Til vores kunder, hovedsageligt i Storkøbenhavn – søger vi forvaltere

Forvalteren har det direkte ansvar for den daglige drift af ejendommene. Herunder at vedligeholdelsesniveauet lever op til det aftalte, samt at økonomiske dispositioner sker indenfor aftalte rammer.