Til Ejendomsvirkes bolig- og erhvervskunder, hovedsageligt i Storkøbenhavn – søger vi ejendomsforvaltere.

Grundlæggende har vores forvaltere det direkte ansvar for den daglige drift af ejendommene. Herunder at vedligeholdelsesniveauet lever op til det aftalte, samt at økonomiske dispositioner sker indenfor aftalte rammer. Det er derfor vigtigt, at du tager ejerskab i dit arbejde, hvor at være proaktiv kommer som en selvfølge.

Er du vores nye Ejendomsforvalter?

Ejendomsforvalteren for vores boligkunder er en udadvendt teamplayer og har et højt serviceniveau, da løbende dialog og kontakt med beboere er en del af hverdagen. Du kan forvente en hverdag med varierende opgaver og daglig sparring med teamet for boligkunderne. Mange af ejendommene er nyopførte ejendomme, hvor man til tider kan forvente at skulle gribe ”de mange forskellige bolde i luften”. Det er derfor vigtigt, at du tør tage fat om opgaverne og fuldfører dem på bedste vis.

Ejendomsforvalteren for vores erhvervskunder har et højt serviceniveau, og skal udføre forskellig artede opgaver. Der er løbende kontakt til lejer/ejer på ejendommene. Ejendommene er af forskellig art: Domicil ejendomme, hvor der er tilsyn med den udvendige del af bygningen. Kontor- og lagerejendomme hvor der er tilsyn med bygningen ud- og indvendig og desuden løbende kontakt med lejerne og ejerne.