• Vores serviceydelser

Det tilbyder vi

Primære serviceydelser – opgaverne varetages af egne medarbejdere:

Sekundære serviceydelser – med underleverandører. Disse serviceydelser leveres, når vi i forvejen er på ejendommen:

 • Rengøring / vinduespolering

 • Vintervedligeholdelse / snerydning

Vi handler. Vi giver rum. Vi engagerer os. Vi tager ansvar.

Ejendomsdrift

Ejendomdriften af din ejendom sikrer, at den til stadighed bevarer sin værdi, at den bliver vedligeholdt og at eventuelle lejere er tilfredse – og oplever ejendommen som et rart sted at være.

Ejendomsdriften sikrer, at alle vitale dele af ejendommen fungerer – både ude som inde. Vi har en fast forvalter gående på ejendommen, som sørger for at vedligeholde de aftalte dele af ejendommen og udenomsarealerne. Vi sikrer, at rammerne er i orden – så brugerne af ejendommen kan fungere.

Vores driftschef / -leder er din hovedkontakt – og samlet ansvarlig overfor dig som kunde. Den daglige drift løses af driftsleder og forvaltere.

 • Bygningsgennemgang

 • Planer og budgetter

 • Ind- og fraflytning

 • Problemløsning

 • Lejerkontakt

 • Døgnvagt

 • Dagligt tilsyn

 • Lejerservice

 • Småreparationer

 • Teknik

 • Renhold

 • Styring af håndværkere og underleverandører

Ejendomsadministration

Når vi overtager ansvaret for ejendomsadministrationen på en ejendom, sørger vi for at alle aspekter vedrørende budgetter, aflæsninger, indberetninger, opkrævninger mv. foregår i overensstemmelse med de retningslinier, der er lagt. Vi afregner, indberetter, dokumenterer og rapporterer, så du som ejer af ejendommen til hver en tid, har det fulde overblik over ejendommens økonomi.

Administrationen løses af administrationschefen og regnskabschefen.

 • Udarbejdelse af drifts- og varmeregnskab

 • Opkrævning af husleje og drift / varme

 • Bogføring, betaling og afstemning

Ejendomsvedligeholdelse

For at sikre, at din ejendom til stadighed opretholder sin værdi, lever op til lovkravene og opfylder lejernes ønsker, kan det være nødvendig at tilpasse, ombygge eller justere indretningen af ejendommen. Vores projektafdeling arbejder med både ombygninger, tilbygninger og energioptimering af eksisterende ejendomme.

Har du købt en ejendom og skal du gøre den klar til nye lejere, hjælper vi dig gerne med at få ombygningen klar til tiden. Vores projektafdeling består af kompetente medarbejdere. Vi styrer projekterne, holder løbende byggemøder og sikrer, at kvalitet og tid går op i en højere enhed.

Projekter og ejendomsvedligeholdelse løses af projektleder i samarbejde med driftsleder.

 • Opgavebeskrivelse

 • Indhentning af priser og forhandling

 • Myndighedsbehandling

 • Gennemførelse

 • Kvalitetsopfølgning, tid og økonomi

 • Istandsættelser og lejemålsindretninger

Ejendomsservice

Afhængig af lejekontraktens udformning skal lejerne typisk selv stå for ejendomsservice, herunder f.eks. rengøring, vagt og små handyman / vicevært opgaver. Når vi i forvejen har vores daglige gang på ejendommen, er det ofte nemmeste, hvis vi også tager os af denne del. Vi kender ejendommen i hver en detalje – og er et velkendt ansigt blandt lejerne.

Vores handyman- / vicevært- / forvalteropgaver løses af forvalterne.

Skal vi også hjælpe dig? Skriv til os, så ringer vi til dig så hurtigt som muligt.

Giv os besked - så ringer vi til dig.

© Copyright - Ejendomsvirke